Alle universets størrelser!

ancient

Fra det største til det minste – måleenheter du aldri har hørt om en gang!

Naturen vår består av mange små og store enheter. På denne siden er alt satt i skala i forhold til hverandre.

Smithsonian NHM har en fantastisk side med gode forklaringer og oversettelsesprogram.

Mer fra Smithsonian NHM.

En utrolig bra lenke forå dele tidsaksen i riktige biter.