Tellus – vår geologiske klode

crater

Underlig å tenke på at jorden (Tellus) er over 4 milliarder år gammel – det er ufattelig lang tid. På dette enorme tidsrommet har det utviklet seg arter fra encellede dyr til oss mennesker. Planeten har vært utsatt for voldsomme endringer, gjennom landmassenes enorme forflytninger til store livsutfoldelser og masseutryddelser. Det har skjedd mye på denne lange reisen fra stromatolittenes oppblomstring i prekambrium, gjennom trilobittenes tidsalder i kambro-silur via dinosaurenes storhetstid i Juratiden og til pattedyrenes tidsalder fra krittiden og frem til i dag. Vi bor på en svært aktiv planet hvor geologiske prosesser styrer livene våre og alt vi har rundt oss. Tenk på at alt i mobiltelefonen din har sin opprinnelse fra bergarter, er det ikke fantastiskt? La oss ta vare på jordkloden vår!

Konkuranse for geokjennere:

Kan du klare å sette navn på tilhørende tidsalder til numrene på bildet?

Svarene er neders på siden for etterkontroll!

geological-time-spiral

Øyyyh!!! Du kikker vel ikke!

Svarene:

1 = Neogen – fra 23 mill. år siden og til i dag (tidl. kvartær) og er igjen inndelt i undergrupper.

2 = Paleogen – fra 65 mill. år til 23 mill. år (tidl. tertiær)

3 = Kritt – fra 145,5 mill. år til 65,5 mill. år.

4 = Jura – fra 199,6 mill. år til 145,5 mill. år.

5 = Trias – fra 251 mill. år til 199,6 mill. år.

6 = Perm – fra 299,6 mill. år til 251 mill. år.

7 = Karbon – 359.2 mill. år til 299,6 mill. år.

8 = Devon – 416 mill. år til 359.2 mill. år.

9 = Silur – 443.7 mill. år til 416 mill. år.

10 = Ordovicium – 488,3 mill. år til 443,7 mill. år.

11 = Kambrium – 542 mill. år til 488,3 mill. år.

12 = Prekambrium – fra jorden dannelse for 4,6 miliarder år siden til 542 mill. år.