Sommerskolene til Forskerfabrikken

school
Steinsett Forskerfabrikken.

a a

Det å lære om stein:

Stein er faktisk det vi omgir oss mest med, uten at vi er klar over dette! Utgangspunktet for samlingen som Forskerfabrikken har fått er et bredt spekter av bergarter, mineraler, fossiler og hvordan det går ann å gjenkjenne disse med de forskjellige ellementene som finnes i settet. Her kan du kikke på bergartene med lupe og finne mineralene for så å gjenkjenne disse i andre prøver som finnes i settet.