Om Naturfagsenteret

dinosaur

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo etter initiativ fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Strategi for styrking av realfagene 2002-2007: “Realfag, naturligvis”, hadde denne etableringen med som et satsingsområde. Den er senere fornyet.

GEOPROGRAMMET

Geofag X, 1 og 2