Mineraler

Norske sider:

Norsk Mineralregister

Dette er NAGS sin oppdaterte liste over mineraler funnet i Norge.

Geoforskning. no

Utenlandske sider:

Minerals

Åpnes først! Verktøy for oversettelse: Google oversetter

Mineralienatlas

Mineralogy Database

Quartzpage

Smykkesteiner og Mineraler