Skolepakke 1

Skolepakke 1 er et godt tilbud til lærere som har “geoskrekk”. Vi kan lette undervisningen et par hakk og gjøre tunge temaer om i et mer spiselig format. Geologien i skoleområdet er det nærmeste og viktigste hjelpemiddelet som finnes! Her er det å konkretisere virkeligheten rundt deg viktig! Bor du i byen kommer gategeologien inn. Bor du der hvor fjellene er, kan vi hjelpe både lærere og elever til å forstå hvor viktig berggrunnen er for nærmiljøet ditt!