Her er en oversikt over noe av det vi har å tilby:

Har mange typer foredrag og foredragsholdere.
Lager steinsamlinger – mineral, fossil eller bergartsamlinger til alle, både i størrelse og nivåer.
Lager tynnslip for mikroskopi til suverene priser.
Vi formidler bøker og litteratur.
Oppgraderer allerede eksisterende samlinger og retter opp “samlingskaos”.
Steinkontroll på skoler eller andre naturevents.
Takserer steinsamlinger, mineraler, fossiler, edelsteiner etc. Eventuelt videreformidling.
Lage auksjoner over samlinger.
Arrangerer geo-turer for alle – i alle anledninger.
Distribuere forskjellig geo-materiale eks. bergartsprøver, mineraler etc.
Tilbyr mineraler, fossiler og meteoritter på alle nivåer.
Skaffer alle typer bearbeidede steiner eks. kommunesteiner, plaketter etc.
Arrangerer geoshow med f.eks. utstillinger, foredrag, aktiviteter.
Formidle kontakter i lokalmiljøet ditt videre til deg.

norge-nature