Historien i grove trekk

Startet i 2004 som et frivillig prosjekt igjennom Pall-venn, venneforening og dugnadsgjeng på Paleodontologisk Museum på Tøyen, Oslo. Dette ble organisert som en redningsaksjon for å berge et skjelett av en Plesiosaur, ved Janusfjellet som var funnet av studenter ved UNIS et par år før.

Da Øglejegerene, som gruppen het da inntok plassen, ble det ganske raskt funnet skjeletter av flere dyr. Rene knokkel-bonanza utspandt seg under Janusfjellets revne topp. Det medbrakte utstyret og forsyningene av bla. gips for innkapsling var ikke beregnet på mange øgler. Det ble også funnet en skalle av en Ichtyosaur, fiskeøgle, som den første på Svalbard. Denne var det Magne Høyberget som fant kun få meter unna den andre utgravningen. Det var sikkert ikke pga. utseendet, men denne fikk tilnavnet Magne som denne har båret i mange år.

2005 – Dette ble et hvileår. Vi ble effektivt stoppet av spørsmål om eierrettighetene til skjelettene vi hadde tatt ut. Bergverksloven på Svalbard er ikke den samme som på fastlandet. Her kan resurser som fossiler bli tatt ut på utmål for komersiell drift.

2006 – Leteår for kartlegning av nye skjeletter i området Marhøgda – Knorringfjellet.

2007- Ekspedisjonen har hovedsete under toppen av Knorringfjellet. Årets mål er å ta ut den første pliosauren som ble funnet under prospekteringen året før. Det ble også gitt tilatelse til å ta ut et par plesiosaurer i tillegg. Mange nye oppfinnelser så dagens lys dette året – vannrenseanlegg, dampstimer og vrengte mikrobølgeovner for å tine permafrost. Utgravningene av pliosauren ga kanskje det største håndgravde hullet i Knorringfjellet noen gang. Størrelsen var stor nok til å putte en hel buss nedi! NRK Newton foreviget dette.

2008 – Hovedsetet ble lagt rett under toppen på Knorringfjellet. Dette er en av de mest fantastiske og forblåste leirplassene vi har hatt under hele prosjektet. Atlantic Production var med for å lage en TV dokumentar for History Chanel. Fantastiske bilder om utgravninger og svalbardvær ble satt på linsa. Hovedmålet for årets ekspedisjon var en pliosaur som ble funnet under forige års ekspedisjon. Denne ble funnet igjen under en meter med snø ved hjelp av GPS. Den lengste feltekspedisjonen under hele prosjektet. Her ble de fleste av deltagerene introdusert for hjemmelaget badstu – et sårt etterlengtet alternativ når du er tre uker uten dusj.

2009 – Konusdalen og Janusfjellet som hoved utgravningsfelt. Leiren var lagt under foten av Janusfjellet og det første møte med isbjørn. National Geographic ble med for å lage dokumentar og dette var starten på et mangeårig samarbeid. Det ble tatt ut flere plesiosaurer og ichtyosaurer som har gått inn i verdenshistorien. National Geograpihic hadde satsning spesielt på ichtyosaurien på Janusfjellet under sin dokumentar.

2010 – Janusfellet – tilbake til start! Mange nye skjeletter ble avdekket under prospektering i 2009 i området vi startet i. Det er helt klart at kompetansen på å finne nye ting har økt. Plesiosaurier og ichtyosaurer nermest spruter ut av fjellsidene under toppen av Janus. Dette er året med flest deltagere da en egen gruppe på 5 deltagere ble med for å undersøke et belte med “metan seeper”. NASAs Mars-avdeling var svært interessert her så de avla ekspedisjonen et besøk for å kartlegge livet i disse.

2011 – Janusfjellet – samme leirplass som sist år. Øglene blir blåst fram i fjellsidene her år etter år. Dette er den beste og rikeste forekomsten i verden på fossiler av marine øgler fra sen jura. Ekspedisjonen her tar ut like mange fossile øgler som det blir gjort i resten av verden på årsbasis! Plesiosaurier og ichtyosaurier ble funnet i stort antall under ekspedisjonen. Videre seep-forskning ble også foretatt. Arts Chanel laget en dokumentar som blir sendt bla på National Geographic høsten 2012.

2012 – Wimanfjellet – Etter sist års prospektering ble det funnet fire øgler i løpet av en halv time. Dette er årets store begivenhet og forskningsturisme er en av de tingene som kommer til å bli prioritert for å kunne sette et bra søkrlys på dette spesielle prosjektet! Spitsbergen Travel lager turer ut til utgravningene for de som er mest interessert!

2012 – Longyear – Midt i oktober 2012 vil vi ha avslutning av prosjektet ” Spitsbergen Jurasic Research Group” på Svalbard. Det kommer til å bli et vernissage ved Ester van Hulsen. Her kommer også de nye navnene på artene som har vært funnet å bli offentliggjort.